مناجات با خدا / به دادم میرسی یا رب…

درد و دل با خداوند الهى راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر. ♦ الهى چگونه خاموش باشم که دل در جوش و خروش است و چگونه سخن گویم که خرد مدهوش و بیهوش است. ♦ الهى ما همه بیچاره ایم و تنها تو چاره اى و ما همه هیچکاره ایم و تنها […]

نوشته مناجات با خدا / به دادم میرسی یا رب… اولین بار در اولی ها. پدیدار شد.

شما اولین دیدگاه را ارسال کنید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*