مناجات با خدا / چه عاشقانه الطافت را بر سر بندگانت می‌باری

راز و نیاز با خدا این روزها دائما متوجه استجابت دعاهایم می‌شوم… مدام خود را غرق در محبتت می‌یابم… مدام نعمت‌هایت به چشمم می‌خورد… و من مثل همیشه… کم می‌آورم در برابر خوبی‌هایت… شکر من کجا و بزرگی این نعمات کجا؟ خدایا باز مثل همیشه شرمنده ام… شرمنده مهربانی‌ها و خوبی‌های مدامت… من کجا و […]

شما اولین دیدگاه را ارسال کنید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*