حکایت های پند اموز و زیبا از استادان عارف

حکایت های پند اموز استادان عارف یکی از مریدان عارف بزرگی، در بستر مرگ استاد از او پرسید:مولای من استاد شما که بود؟ عارف: صدها استاد داشته ام. مرید: کدام استاد تأثیر بیشتری بر شما گذاشته است؟ عارف اندیشید و گفت:در واقع مهمترین امور را سه نفر به من آموختند. اولین استادم یک دزد بود. …

نوشته حکایت های پند اموز و زیبا از استادان عارف اولین بار در اولی ها. پدیدار شد.

شما اولین دیدگاه را ارسال کنید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*