معافیت سربازی برای کفالت پدر / شرایط معافیت کفالت پدر

معافیت سربازی کفالت پدر و جرئیات معافیت از سربازی با استفاده از روش کفالت پدر برای سربازان مشمول و قوانین معافیت کفالت پدر .

معافیت کفالت پدر یکی از روش های معافیت از سربازی است که مشمولان سربازی میتوانند از این طریق برای معافیت سربازی اقدام کنند .

شرایط معافیت از سربازی با استفاده از روش کفالت پدر شامل قوانینی است که هر مشمول سربازی که به دنبال معافیت کفالت پدر خود می باشد باید آن را بداند و اجرا کند .

معافیت سربازی کفالت پدر

معافیت سربازی کفالت پدر

معافیت سربازی کفالت پدر و جرئیات مربوط به این روش معافیت از سربازی را برای مشمولان سرباز که به دنبال کفالت پدر خود هستند در این مطلب از مجله اینترنتی اولی ها آورده ایم .

مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، هر فرد تک فرزند ذکور خانواده، نمی‌تواند درخواست کفالت پدر کند و بستگی به سن پدر و وضعیت جسمانی وی دارد.

گفتنی است؛ سن پدر برای این معافیت ۷۰ سال تمام است و اگر میزان سن پدر کمتر از ۷۰ سال و بیمار باشد، در صورتی که به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی،وی به علت بیماری نیازمند به مراقب باشد، در شمول معافیت کفالت قرار می‌گیرد و می‌توان درخواست رسیدگی کرد.

بیشتر بخوانید : شرایط معافیت از سربازی از کفالت خواهر

همچنین اگر برادر یا برادران دیگر فرد مشمول، در محل سکونت پدر ۷۰ سال یا بیمار نباشند، نمی‌توان درخواست رسیدگی کرد و مشمول متقاضی باید تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد، البته مگر اینکه برادر یا برادران صرفا به علت بیماری یا معلولیت قادر به نگهداری از پدر نباشند.

شرایط معافیت از سربازی طرح کفالت پدر

معافیت از سربازی کفالت پدر

پدر ۷۰ ساله و بیمار نیز نمی‌تواند فرزند خوانده خود را معاف کند و بر اساس مقررات قانون وظیفه عمومی مندرجات و سن اول ملاک رسیدگی است و سن اصلاح شده ملاک رسیدگی نمی‌باشد، همچنین اگر سند سجلی پدر با رای مراجع قضایی ابطال شده باشد، شناسنامه جدید ملاک رسیدگی می‌باشد.

گفتنی است؛ اگر پدری دارای دو فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد که یکی از آنان در حبس باشد، در شمول معافیت قرار نمی‌گیرد.

همچنین، اگر پدر ۷۰ ساله یا بیمار فرزند اول خود را معاف کفالت کرده باشد و سپس آن فرزند به علت بیماری، معلولیت یا فوت شرایط نگهداری و سرپرستی پدر را از دست داده باشد، در صورت تایید بیماری یا معلولیت یا در شورای پزشکی یا فوت فرد معاف شده می‌توان به درخواست فرزند دوم رسیدگی کرد.

شما اولین دیدگاه را ارسال کنید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*